Dominanslek: Kommunikasjon

Dominanslek forutsetter tillit, lekenhet og oppmerksomhet. Og kommunikasjon. Masse kommunikasjon. Her er noen forslag til hvordan dere kan snakke sammen både før, underveis og etterpå.

Advarsel: Å leve ut sexfantasier, kan være fint og deilig. Men de involverte må være voksne og delta frivillig. Stopp hvis leken skader en av dere eller synet dere har på hverandre eller dere selv.

Prat sammen på forhånd

Første steg er å prate sammen med klærne på. Uten at dere har pratet om hva dere ønsker, ingen dominanslek.

Hva ønsker dere?

Det er ikke nok at en av dere sier: «Jeg ønsker å prøve dominanslek » eller «Jeg har lyst til at du skal være røffere». Dere bør klargjøre hva dere ønsker. Helt konkret.

Det finnes mange former for dominanslek. Noen kan tenne deg og andre virke forkastelig på deg.

Hva konkret er det dere har lyst til å prøve?

Les gjerne mer om forskjellige typer dominanslek

Velg roller

Når dere har funnet ut hva slags dominanslek dere har lyst til å prøve, velger dere roller. Hvem skal være den dominante og hvem skal bli dominert? Eller kanskje dere vil bytte på?

Ofte faller dette naturlig. Noen er naturlig dominante. Andre liker å bli dominert. Men hvis begge ønsker samme rolle, bør dere selvsagt bli enige på forhånd.

Uansett om rollene faller naturlig eller ei, kan det også være en ide å bytte litt på etterhvert. Det kan lære dere mye om dere selv og hverandre.

Etabler grenser og ønsker

Dere har begge grenser, både fysisk og mentalt. Og slike grenser skal respekteres.

Når dere går gjennom hva dere ønsker å teste ut, må begge være ærlige. Begge må føle seg komfortable med aktiviteten hvis det skal bli kjekt for begge. Og det må jo være målet.

Et forslag er å plassere aktivitetene i én av følgende kategorier:

  1. Hva har dere begge veldig lyst til å teste?
  2. Hva har dere lyst til å teste, men bør sette dere litt mer inn i først?
  3. Hva er du skeptisk til, men er villig til å prøve fordi partneren din har lyst?
  4. Hva har du egentlig ikke lyst til, men du kan kanskje endre mening
  5. Hva har du absolutt ikke lyst til å være med på?

Som ferske i dominansleker, bør dere begynne med de øverste to kategoriene. Begynn forsiktig. Det vil dere tjene på i lengden.

Alltid respekter avtalte grenser! Selv om dere kanskje er villige til å gå lengre når dere først er i gang, bør dere ikke trå over avtalte grenser. Det er mye bedre at dere tar neste steg neste gang. Går dere for langt, er det naturlige å trekke seg unna. Går dere for kort, ønsker dere mer og lengter etter mer til neste gang. Så respekter avtalte grenser! Alltid!

Hvor mye?

Dere må også avgjøre intensiteten i leken. Tommelfingerregelen er at dere bør begynne forsiktig. Og ta det derfra. Gir det mersmak, kan dere øke på. I motsatt fall stopper dere og legger det bort.

La oss si dere har lyst til å forsøke dominanslek.
- Hvor lenge skal leken vare? Ti minutter av forspillet? En hel kveld? En uke?
- Hvor mye skal den dominante få bestemme over? Innhold i forspillet? Stillinger? Andre ting i løpet av dagen? Hvem som tar seg av husarbeidet? Påkledning?
- Hva skjer hvis den som blir dominert, er ulydig? Skal den dominante akseptere det? Eller vil dere involvere en form for straff eller følger?

Eller hvis dere har lyst til å forsøke dasking (spanking).
- Hvor mange dask? Et dask hvert andre minutt? Kontinuerlig i 10 minutter? Mer?
- Hva vil dere bruke? Hånden? En pisk? En tresleiv?
- Hvilken intensitet? Svake? Eller hardere? Økende?
Før dere går inn i rollene som dominant og lydig, bør dere selvsagt kjøre en testrunde for å finne ut hva dere liker. Da kan dere teste litt forskjellige varianter og gi tilbakemeldinger som «færre», «raskere», «hardere», «lettere», «mer midt på» og så videre.

Ha alltid en nødutgang klar

Alle arrangementer og bygninger må ha en nødutgang. Det gjelder også i dominanslek.

Hvis dere leker med tau, sørg alltid for å ha en butt saks i nærheten. Hvis dere prøver en krevende stilling, sørg for at det er mulig å komme ut av den uten skader.

Å avtale nødutgangene på forhånd, gir trygghet. Sikkerheten må settes høyt.

Hvordan kan dere stoppe leken?

Dere må alltid ha en utvei og stor aksept for å avbryte leken når som helst og av hvilken som helst grunn. Det kan jo tenkes at leken virket mer tiltrekkende i fantasien enn i virkeligheten.

Mange avtaler et stoppord, f.eks. fullt navn på partneren eller trafikklyset. Brukes stoppordet: STOPP! Uten å nøle. Uten spørsmål. Stopp umiddelbart!

I noen former for lek, er det umulig å si noe (f.eks. dype sug). Hvilket tegn vil dere bruke da? Knipse med fingrene? Klemme tre ganger rett etter hverandre? Blunke mange ganger på rad? Holde opp et viss antall fingre? Her må den dominante være ekstra oppmerksom.

Les mer om stoppord.

Oppmerksomhet underveis

Den dominante må alltid være oppmerksom under leken. Hvis den som blir dominert, nøler eller ser ukomfortabel ut: STOPP!

Spør om alt er greit. Den dominante trenger ikke å bryte ut av rollen for å sjekke om alt er greit. Her er noen forslag til den dominante:

  • Spør for eksempel etter en farge: «Hvilken farge er vi på nå?» (Grønn = alt ok, gul = nærmer seg grensen, rød = vil egentlig stoppe). Hvis fargen er gul, bør du roe litt ned. Er den rød? Stopp! (Les mer om trafikklyset)
  • Legg merke til reaksjonen når du gir en ordre. Er partneren entusiastisk og ivrig til å adlyde, eller nøler hen? Hvis hen nøler, bør du roe litt ned.
  • Spør: «Nå er jeg i kontroll her, men hvis du kunne velge: Ville du da økt intensiteten eller roet litt ned?»

Hva gjør dere når leken avbrytes?

Ro ned. Kjærtegn hverandre. Prat sammen om hva som gikk galt uten å anklage. Og for all del: Ikke fortsett.

Ikke fortsett leken selv om begge sier det er greit. Stopp. Og fortsett heller en annen gang.

Takk hverandre for at dere stoppet leken i stedet for å fortsette når ikke begge var helt med. Da bygger dere opp tilliten som er helt grunnleggende i alle former for dominanslek.

Ettervern

Ettervern (aftercare) er utrolig viktig i alle former for dominanslek.

Ofte vekkes følelser som oppleves overveldende og kanskje forvirrende. Å anerkjenne disse følelsene og dele dem med hverandre, gir dere verdifull informasjon som dere kan bruke neste gang.

Rett etterpå, kan dere for eksempel kjærtegne hverandre og roe ned sammen. Og gjerne si noe fint til hverandre om hva dere likte/ikke likte.

Husk å ta vare på hverandre. Dere er likestilte. Og begges nytelse er like viktig.

Tilbakemeldinger

Så fort som mulig etter akten, er det lurt å ta en prat om hvordan dere opplevde leken. Dere bør være opplagte. Noen tar praten rett etterpå. Andre er rett og slett for utslitte og velger å vente til neste dag.

Her er noen forslag til spørsmål dere kan stille hverandre:

- Hvordan opplevde du at jeg gjorde/sa ...
- Hvordan opplevde du at du gjorde/sa ...
- Hva likte du?
- Ble du usikker på noe tidspunkt?
- Var jeg for voldsom/mild?
- Hva har du lyst til å prøve mer av?
- Hva fungerte ikke helt som vi hadde tenkt?

Svarene kan gi dere noe å bygge videre på neste gang dere leker.

Det fungerte ikke

Selvsagt er det mulig at dominanslek virket mer fristende i fantasien enn i virkeligheten. Årsakene kan være mange.

Hvis dominanslek ikke er noe for dere som par, må dere huske at det er uendelig mye annet gøy å gjøre sammen. Dere trenger ikke dominanslek for å ha et godt sexliv. Dere kan for eksempel leke med sansene, prøve en ny stilling eller kanskje dere trives best med det dere er vant med.

Sex er jo først og fremst nytelse. For begge. Sett pris på det dere har.

• • • • •

Taulek:
Intro
Knuter
Surringer
Skjult
Munn
Oppe
Nede
Under sex

.

Ideer:
Oversikt
Dom/sub
Dom/sub+
Bondage
Se
Røff sex
Guide
Smerte
Tjener

.

Trygghet:
Regler
Stoppord
Dialog
Passord
BDSM startside
BDSM intro-test
Gjør bare det som er godt, og som bygger opp!

• • • • 💜 • • • •