Hennes erogene soner

I en undersøkelse ble 800 mennesker spurt om å rangere 41 forskjellige kroppsdeler på en skala fra null til ti ut fra hvor mye de var i stand til å gi nytelse.

489 kvinner svarte og dataene ble analysert. Deltagerne var hovedsakelig fra England og Sør-Afrika.

Førsteplass

Ikke overraskende får klitoris høyest skår, men skjeden, nakken og brystene kommer også høyt.

Variasjonen er stor

Strekene i figuren viser standardavviket. Baken fikk for eksempel en middelverdi på 4.53 med et standardavvik på 3.45. Dersom svarene er normalfordeler, betyr det at 68% av svarene lå mellom 4.53-3.45 og 4.53+3.45. Men det betyr også at 32%, altså ca. en av tre, svarte noe utenfor disse strekene. Variasjonen er derfor veldig stor!

Andre resultater
  • Det er lite forskjell mellom svarene fra britene og svarene fra afrikanerne
  • Det er lite forskjell mellom svarene fra de som var over 25 og de som var under 25
  • Hudfargen hadde lite å si.
  • Homoseksuelle ga litt høyere skår enn heteroseksuelle. Kanskje de homoseksuelle er mer bevisst sin seksualitet?
Konklusjon

Det som betyr noe for deg og meg er ikke hva denne eller andre undersøkelser viser, men hva den enkelte opplever. Variasjonen er så stor at en slik undersøkelse overhodet ikke kan fortelle deg hva du bør føle.

Utforsk din egen og din kjæres kropp og finn deres egne erogene soner. Det er det som betyr noe for dere. Ikke hva andre mener.

Kilde

Turnbull, O. H., Lovett, V. E., Chaldecott, J., & Lucas, M. D. (2014). Reports of intimate touch: Erogenous zones and somatosensory cortical organization. Cortex53, 146-154.

• • • • 💜 • • • •

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.