Fordypere og tester i erotisk hypnose

Hvor dyp hypnose dere ønsker, avhenger av hva dere har tenkt å gjøre i hypnosen. Her finner dere ideer til hvordan du som hypnotiserer, kan lede din kjære dypere inn i hypnosen etter introduksjonen.

Tips: Les guiden i erotisk hypnose før du leser videre.

• • • • •

Mål: lede din kjære passe dypt inn i hypnosen.

Etter introduksjonen, leder du som hypnotiserer, din kjære lengre inn i hypnosen inntil hen er akkurat så mottagelig for dine forslag som dere ønsker.

Husk at en dyp hypnose ikke alltid er nødvendig og heller ikke nødvendigvis ønsket. Blir det for dypt, kan det nemlig bli vanskelig å gjennomføre forslagene dere ønsker å bruke.

Hypnose er et intimt samspill. Du som hypnotiserer, må derfor være oppmerksom på din kjære og ikke bare lese noe opp. Hvis dere velger ut en fordyper på forhånd, kan du gjøre den til din egen. Bruk dine egne ord, din egen stil, legg til og trekk fra slik at den blir slik dere ønsker.

Varier gjerne hvilke fordypninger dere bruker. Da blir dere mindre låst og har flere muligheter.

Gå nedover eller innover i transen

Enkle fordypninger handler om å gå nedover eller innover i transen. For eksempel:
- Nedover en trapp
- Nedover en korridor
- Innover i en skog
- Ta heisen nedover
- Bil-, buss- eller togtur
- Nedover en bakke
- Nedover en gate
- Nedover i vann (husk å nevne at pusting er lett)

Husk at forestillingsevnen ligger i underbevisstheten. Jo mer levende din kjære visualiserer situasjonen, jo bedre fungerer fordypningen. Husk derfor å bruke din kjæres primærsans i beskrivelsene.

Eksempler:

Telle

En annen enkel fordypning er å telle nedover.

Du kan rett og slett telle nedover og legge på en liten beskrivelse til hvert tall. Beskrivelsene kan gjerne passe til det dere har planlagt av forslag.

Ideer til hva dere kan fokusere på i beskrivelsene:

  • Lytte og adlyde
  • Åpne sansene (f.eks. en sans per tall)
  • Forestille seg en liten scene per tall

Alternativt kan du be din kjære selv telle nedover eller si alfabetet. Hvis fordyperen fungerer, vil hen etter hvert slite med å huske neste tall eller bokstav.

Tester

Tester brukes gjerne til å overbevise dere begge om at hypnosen fungerer. Som tester, kan du gjerne bruke enkle forslag som å løfte en arm eller holde armen stiv.

Det dumme med tester er at hvis de ikke virker, kan de ødelegge litt. For å hindre det, kan du bruke et mer indirekte språk: «Jeg lurer på om… Det er helt greit hvis ikke, men hvis du kjenner for det, er det også greit» i stedet for «Nå merker du at… skjer».

Hvilken test du vil bruke, avhenger av introduksjonen. Her er noen eksempler:
- Øyne som ikke vil åpnes
- Hvilende hender
- Hvis du har brukt avslapning som introduksjon, kan du rett og slett løfte armen til din kjære og kjenne at den er tung.
- Be din kjære visualisere at armene blir lettere eller tyngre og se om de beveger seg.
- Be din kjære visualisere at armen eller kroppen blir helt stiv.
- Be din kjære glemme for eksempel et tall, navnet sitt eller en bokstav.

Guide
1: Hva?
2: Stegene
3: Enkelt manus
4: Bli hypnotisert
5: Hypnotisere
6: Bonusideer


Manus
Forberedelse
Introduksjon
Fordypere
Forslag
Triggere
Vekking


Generelt:
Primærsanser
Indirekte forslag
Velg ditt manus

Kinky:
Hypno-bondage


Kinky:

• • • • 💜 • • • •

Legg gjerne igjen en kommentar

Vi har alle noe å lære av hverandre Obligatoriske felt er merket med *