Guide: Kunyaza

Kunyaza oversettes «å få en kvinne til å sprute» og er en gammel teknikk fra Rwanda. Teknikken ble gitt videre fra kvinne til kvinne gjennom generasjoner og krysset landegrensene til Uganda, Kenya, Burundi, Namibia og Tanzania.

Da europeerne kom, ble sex fylt av skam og de gamle teknikkene ble skjøvet til side. I dag hentes de frem igjen i frykt for at de blir glemt.

I vesten er vi mest opptatt av hvordan teknikken utføres, men afrikanerne så på helheten: Det å skape en god atmosfære der kvinnen kan slappe av, men likevel delta.

Fortsett å lese «Guide: Kunyaza»