Crossdressing i Bibelen

Crossdressing går ut på å kle seg som det motsatte kjønn. Det trenger ikke ha noe med ens kjønnsidentitet eller sex å gjøre.

Tradisjonelt er crossdressing blitt fordømt av kirken. Men det er rom for andre oppfatninger. Også ut fra Bibelen.

Hva står i Bibelen?

En kvinne skal ikke bære mannsklær, og en mann skal ikke kle seg i kvinneklær. For Herren din Gud har avsky for hver den som gjør dette.

5. Mosebok 22,5

Ved første øyekast ser dette ut som et tydelig forbud mot crossdressing. Men vi vet lite om hva som ligger bak dette forbudet.

De står i en liste med andre påbud og forbud. Rett før står det at dersom din landsmanns okse eller esel velter på veien, skal du hjelpe ham med å reise dyret opp igjen1Okser og esler kunne være så tungt lastet at de ikke klarte å reise seg på egen hånd. Og rett etter står det at du må la fuglemoren fly videre før du tar barna hennes2Dette forbudet er nok ikke så aktuelt for oss, men interessant. Kan det tenkes de samlet fugler for å spise dem, men måtte la foreldrene være for å ikke utrydde arten?.

Vi får altså ingen hjelp i teksten til å forstå hva forbudet gjaldt.

Vi vet at det finnes menn i dag som liker å kle seg i kvinneklær og motsatt - handler forbudet om det? Vi vet at samfunnet den gang var veldig kjønnsdelt- var dette et forsøk på å holde en viss orden blant et folk som trengte klare regler? Vi vet også at det var mye avgudsdyrkelse på den tiden - handler forbudet om en praksis knyttet til avgudsdyrkelse3At det står at Gud har avsky for en handling, kan tyde på at noen gjorde det fordi de trodde det ville glede Gud (eller en avgud). Det samme står om ofring av barn: «Hos deg må det ikke finnes noen som lar sin sønn eller datter gå gjennom ilden (...). For alle som gjør slikt, har Herren avsky for.» 5. Mosebok 18,10-12.?

Kan det tenkes vi vet for lite til å konkludere?

Forbudet nevnes ikke noe annet sted i Bibelen. Vers i det nye testamente oppfordrer oss til å kle oss sømmelig og lignende, men ingenting om å bære klær som hører til motsatt kjønn.

Husk at Bibelen består av hele 31 173 vers4Inndelingen i vers er riktignok en nyere oppfinnelse, men du skjønner poenget: Det står mye i Bibelen som er viktigere enn et tema som kun er nevnt i en ensom liten setning.. Viktige temaer har fått mye mer plass enn et enkelt vers.

Andre mulige sammenhenger?

Det finnes mange situasjoner der jeg mener det er galt av en mann å gå i kvinneklær. Og motsatt.

For eksempel:
🟣 For å få tilgang til motsatt kjønn:
- Kle seg ut som jente/kvinne for å snike seg inn i jentegarderoben.
- Kle seg ut som gutt/mann for å snike seg inn i guttegarderoben.

🟣 Å pålegge andre å late som om de er motsatt kjønn for egen vinning:
- Moteindustrien bruker noen ganger slanke gutter som kvinnelige modeller. De skaper dermed et ideal som få jenter kan leve opp til.
- Foreldre som tvinger sønnen til å kle seg som jente fordi de ønsket seg datter. Eller kle datteren som gutt fordi de ønsket en sønn. (Min datter har gått i «gutteklær» og det tenker jeg er helt greit. Men hvis jeg hadde gjort alt jeg kunne for å få henne til å ligne en gutt fordi jeg ville ha en sønn, ville det vært galt i mine øyne.)
- Jeg har lest historier om at folk har blitt lurt av partneren og giftet seg uten mistanke om at partnerens biologiske kjønn var det motsatte av det hen trodde.

Å kle seg ut som motsatt kjønn fordi det matcher ens kjønnsidentitet eller fordi man liker følelsen, er selvvalgt. Og trenger ikke gå ut over noen andre. Det ser jeg egentlig ikke noe problem med.

Margaret King (1773-1835) kledde seg ut som mann for å studere medisin. Hun er bare en av flere kvinner som har kledd seg i mannsklær for å oppnå goder eller rettigheter bare menn hadde tilgang til. Disse ser jeg på som modige forbilder i en urettferdig verden.

Kvinneklær og mannsklær

Hva som er kvinneklær og hva som er mannsklær avhenger av kultur.

Noen konservative miljøer, mener at kvinner ikke kan gå i bukser. Men på Bibelens tid gikk både menn og kvinner i kjortler. Bukser var ikke oppfunnet. Så hva slags klær er det egentlig snakk om?

For å gjøre forvirringen enda større, står det egentlig ikke mannsklær i grunnteksten. Men noe i retning av: «alt som hører til en mann». Og tilsvarende for kvinneklær. Noen mener verset faktisk handle om å bære spesielle bønneamuletter eller våpen/verktøy passende for motsatt kjønn.

Min konklusjon

Den «enkle» løsningen er selvsagt å fordømme all form for crossdressing siden det tross alt står i Bibelen at menn ikke skal gå i kvinneklær og motsatt.

Men jeg tror det er en skadelig og feil tolkning.

Ett vers skal aldri få stå alene. Og i mine øyne har tolkninger av dette verset fått alt for mye oppmerksomhet alene.

Jeg synes det er helt uproblematisk at en venn crossdresser av egen fri vilje når det ikke går ut over noen andre. Og jeg synes det er kult når folk står trygt nok i egne sko til å møte gamle fordommer.

Men jeg vil se det som galt hvis en heterofil mann kler seg ut som kvinne for å lure seg inn i jentegarderoben der jeg og min datter (eller andre) skifter. Jeg synes også det er feil å tvinge noen til å kle seg i strid mot deres kjønnsidentitet. Og jeg mener det er noe galt i et samfunn der jeg må late som om jeg er mann for å oppnå goder jeg burde hatt som kvinne.

Jeg er for åpenhet og frihet til å være seg selv. Og det tror jeg faktisk Bibelen også er.

• • • • 💜 • • • •

Legg gjerne igjen en kommentar

Vi har alle noe å lære av hverandre Obligatoriske felt er merket med *