Barneprostitusjon og barnepornografi

Jeg blir kvalm bare av ordene. Men dette er hverdagen for alt for mange barn verden over.

Støtt UNICEF!

I Norge har vi et regelverk og en kultur som forbyr overgrep mot barn. Folk flest er greie. Likevel har 3,5 prosent av barn i Norge opplevd seksuelle overgrep som defineres som voldtekt før fylte 13 år ifølge UNICEF. Det er en i hver skoleklasse. Jeg kjenner at det vrenger seg inne i meg bare ved tanken. Hvert barn som opplever slikt er ett for mange.

I noen land er det en systematisk utnyttelse av barn. Særlig barn fra fattige familier. Ifølge UNICEF er de fleste barn og familier som blir offer for menneskehandel, uvitende om konsekvensene og ser ingen andre muligheter til å forsørge famlien. Disse trenger virkelig beskyttelse, informasjon og alternativer. Hvert barn som blir utsatt for overgrep, er ett for mange. Uansett hvor i verden barnet bor.

UNICEF arbeider på alle nivåer fra å stanse menneskehandel med barn. De etablerer beskyttelsessenter, informerer, utdanner, samarbeider med lands styresett og jobber politisk for å sikre lover som forbyr menneskehandel.

UNICEF var også en pådriver for å få salg av barn, barneprostitusjon og barnepornografi inn i FNs barnekonvensjon. Å lese FNs barnekonvensjon (særlig side 23 og utover) gjorde inntrykk på meg. At barn selges, utnyttes seksuelt og får fjernet organer mot andres fortjeneste er forferdelig. At det er et behov for en slik konvensjon, er skremmende. Hvert barn som utnyttes, er ett for mye.

UNICEF jobber i 190 land og territorier. De har ca. 13.000 ansatte der rundt 90 prosent av dem jobber i felten. Deres hovedfokus er å sikre barnas rettigheter i henhold til FNs barnekonvensjonen.

Jeg har tro på arbeidet til UNICEF.

Vil du være med å støtte UNICEF?

• • • • 💜 • • • •

2 kommentarer til «Barneprostitusjon og barnepornografi»

Legg gjerne igjen en kommentar

Vi har alle noe å lære av hverandre Obligatoriske felt er merket med *