Nydelig hyrdesalme

Salme 23 er en av de mest populære salmene i Bibelen. Og ikke uten grunn. Her er det mye trøst og oppmuntring. Den kalles hyrdesalmen fordi David - gjetergutten som ble konge - ser på Gud som sin hyrde. En hyrde som går foran og viser vei til det som er godt.

• • • • •

En salme av David.
Herren er min hyrde,
jeg mangler ikke noe.

Vers 1:

Han lar meg ligge i grønne enger,
han leder meg til vann
der jeg finner hvile.

Vers 2:

Han gir meg nytt liv.
Han fører meg på rettferdighets stier
for sitt navns skyld.

Vers 3:

Om jeg enn skulle vandre
i dødsskyggens dal,
frykter jeg ikke noe ondt.
For du er med meg.
Din kjepp og din stav,
de trøster meg.

Vers 4:

Du dekker bord for meg
like foran mine fiender.
Du salver mitt hode med olje.
Mitt beger renner over.

Vers 5:

Bare godhet og miskunn
skal følge meg alle mine dager,
og jeg skal bo i Herrens hus
gjennom alle tider.

Vers 6:

• • • • 💜 • • • •

Legg gjerne igjen en kommentar

Vi har alle noe å lære av hverandre Obligatoriske felt er merket med *