Kan jeg som kristen, ha sex før ekteskap?

Jeg er vokst opp i et konservativt kristent miljø der idealet var å vente med sex til man ble gift. Og i dag er jeg faktisk glad for det.

Vår historie

Det føltes som å slippe en bombe, da jeg fortalte at jeg ikke ville ha sex før ekteskapet. Jeg kunne like gjerne fortalt ham at jeg var født på Mars og liker ananas på pizza.

Men, det var godt å slippe den bomben. Og jeg setter enorm pris på at han faktisk respekterte ønsket mitt.

Les gjerne mer om vår historie

Selv om vi ventet, tror jeg det er viktigere å vente til man er klar enn å vente til ekteskapet.

Faktisk tror jeg ikke det er krise å ha sex (med flere) før man blir gift. Men det har faktisk noen fordeler å bare å hatt en sexpartner.

Fordeler med å vente

Jeg er veldig glad vi ventet med sex og at ingen av oss har hatt andre partnere før hverandre.

 • Vi rakk å på bli kjent på andre måter før vi hadde sex
 • Jeg slapp å kjenne på presset om å ha sex før jeg var klar for det
 • At han respekterte ønsket mitt, ga meg en enorm respekt for og tillit til ham
 • Første gang vi hadde sex ble noe spesielt, ikke fyrverkeri for min del, men det føltes riktig, trygt og godt
 • Vi har gått hele vår seksuelle reise sammen
 • Jeg har sluppet å lure på om noen av hans x’er var bedre enn meg (ingen av oss har hatt sex med andre enn hverandre) - jeg blir lett sjalu

For min del satte første elskov i gang en haug følelser som jeg ikke var forberedt på. At sexen skjedde innenfor trygge rammer i et forhold som hadde fått rom til å utvikle seg, gjorde alt mye enklere. For meg.

Ulemper med å vente
 • Vi fant aldri ut om vi «passer sammen seksuelt» før vi giftet oss
 • Jeg fant ikke ut om han var god i sengen før vi giftet oss
 • Andre har mistenkt at vi giftet oss tidlig for å ha sex
 • Seksuell frustrasjon i ventetiden

At vi ikke fikk sjekket om vi «passet sammen seksuelt» ser jeg ikke på som et stort problem. De egenskapene som jeg setter mest pris på i sengen, er de samme som jeg setter pris på utenfor sengen (f.eks. ønske om å gjøre hverandre godt, god kommunikasjon, nysgjerrighet og lekenhet). Og ingen blir født gode i senga. Det er noe vi er blitt med trening - og vi er nå spesialtrente på hverandre.

Og, nei, vi giftet oss ikke tidlig for å ha sex. Vi giftet oss tidlig fordi vi tidlig bestemte oss for å satse på hverandre.

Men, ja, det var krevende å vente. Og for ham var det enda vanskeligere enn for meg. Han så heller ikke hensikten med å vente. Vi hadde jo bestemt oss for hverandre og han ble tidligere klar enn meg. Jeg er dypt takknemlig for at han likevel ventet til jeg også var klar.

Hva sier Bibelen om sex før ekteskap?

Jeg har faktisk ikke funnet noen direkte forbud i Bibelen mot sex før ekteskap. Derimot er det mange vers om sex utenfor ekteskap, dvs. der en eller begge er gift med en annen enn den de har sex med (utroskap).

En av årsakene til at det står lite om sex før ekteskapet, er at mange giftet seg svært tidlig på Bibelsk tid. Derfor må vi også se på sammenhengen versene står i og hva som er hensikten bak. Det gir riktignok rom for en del tolkning.

Her er noen av versene som brukes som argumenter mot sex før ekteskap. Under hvert vers har jeg skrevet noen kommentarer. Igjen, merk at dette er mine tolkninger. Jeg vil oppfordre deg som er kristen, til å lese versene i sammenhengen de står i og deretter gjøre opp dine egne meninger uavhengig av mine.

To blir ett

Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp.

1. Mosebok 2,24

Egentlig står det ikke noe om sex her. I alle fall ikke bare om sex. Det er en praktisk forordning som står rett etter skapelsen. Jesus siterer verset når han blir spurt om en mann kan skille seg fra sin hustru av hvilken som helst grunn. Og Paulus siterer det når han bruker ekteskapet som symbol på forholdet mellom Gud og menigheten. Begge deler handler om et nært og trofast forhold, men ikke om sex før ekteskap.

At to blir ett synes jeg er et vakkert bilde. Når jeg opplever noe fint, har jeg lyst til å dele det med mannen min. Når jeg tar større avgjørelser, er mannen min med på å påvirke dem. Når vi skal få hverdagen til å gå rundt, drar vi lasset sammen. Når vi har en skikkelig nær og god elskov, kjennes det ut som om vi smelter sammen. Vi er to som fungerer og trives sammen. Samlivet har sine opp-og-nedturer, men vi deler noe eksklusivt og fint. Vi er ett og fungerer som en enhet.

Forføre en jomfru

Når en mann forfører en jomfru som ikke er lovet bort, og ligger med henne, da skal han betale brudeprisen og ta henne til kone. Men nekter faren å gi henne bort til ham, skal han betale en sum som tilsvarer brudeprisen for en jomfru.

2. Mosebok 22,16-17

Mosebøkene inneholder en lang rekke bud og lover. Her finner du alt fra regler om helse til åndelige lover og juridiske ordninger som måtte til for å få datidens samfunn til å fungere. Noen lovbrudd ble dessuten straffet urimelig strengt - sett med våre øyne.

Når en mann forfører en ung kvinne som ikke er forlovet, regner jeg med at hun ikke er motvillig. Hvis de to har sex (før ekteskap), skulle han betale en viss sum til hennes familie slik skikken var, og ta henne til kone. Her står det ingenting om fordømmelse eller strenge straffer. Men med farens velsignelse, skulle de to få lov til å gifte seg.

Merk også at de to ikke måtte gifte seg selv om de hadde hatt sex.

Det som provoserer meg i disse versene er at det er hennes far som bestemmer om de to skal få gifte seg eller ei. Dette tilhører en kultur som heldigvis er fremmed for meg. Jentene tilhørte faren så lenge de bodde hjemme, og ektemannen etter at de hadde giftet seg. Jeg er glad jeg tilhører en kultur der kvinner bestemmer over seg selv. Men det er en helt annen sak.

Les gjerne om Fioljenta leser Moseloven

Isak tok Rebekka til kone

Så førte Isak Rebekka inn i teltet som hadde tilhørt Sara, moren hans. Han tok Rebekka til kone, og han elsket henne.

1. Mosebok 24,67

Rebekka hadde sagt ja til å reise vekk fra sitt folk og bli Isaks kone. Da Isak møtte henne etter den lange reisen på kameler, tok han henne inn i morens telt.

Den gangen hadde menn og kvinner hver sine telt. En mann var kun i kvinnens telt når de hadde sex. I disse versene står det derfor egentlig at Isak og Rebekka hadde sex og at han tok henne til kone. Disse to hadde ingen bryllupsfest, men Rebekka hadde blitt spurt og gitt sitt ja til å gifte seg. Og da de møttes, ble ekteskapet inngått ved at de to hadde sex.

Les gjerne mer om Isak og Rebekka

Fest og ekteskap

Så arbeidet Jakob i sju år for Rakel. Årene var som noen få dager i hans øyne, så glad var han i henne. Jakob sa til Laban: «Gi meg nå min kone så jeg kan gå inn til henne, for jeg har tjent min tid!» Da samlet Laban alt folket på stedet og laget til festmåltid. Om kvelden tok han datteren Lea og førte henne til Jakob, og han gikk inn til henne.

1. Mosebok 29,20-23

Historien om Jakob og Rakel begynner vakkert. Jakob er hodestups forelsket og jobber i syv år for faren hennes, Laban, for å få lov til å gifte seg med henne. Det må kalles utholdenhet. Når tiden er inne, lager Laban til en stor fest.

Så kommer kvelden og bruden skal føres inn til sin brudgom. Og da skjærer det seg. Laban fører sin eldste datter, Lea inn til Jakob. Og Jakob oppdager det ikke før etter at de har hatt sex. Jeg skjønner ikke hvordan det var mulig. Han må jo ha skjønt at det var feil søster. Men han kan ha vært sliten etter festen og hormonene kan ha bruset etter den lange ventetiden. Det kan ha vært mørkt. Og Lea kan ha fått strenge instrukser om å tie. Uansett hadde de sex, ekteskapet ble inngått og det kunne ikke gjøres om.

Igjen virker det som om de to ble gift idet de hadde sex. (Og igjen provoserer det meg at kvinnene ble sett på som mennenes eiendom.)

Den som ikke gifter seg

Om noen mener at han kommer inn i et usømmelig forhold til kjæresten sin fordi han er i sin fulle kraft, og det må så være, da skal han gjøre som han vil: La dem gifte seg, han synder ikke med det. Men den som står fast i sitt forsett og ikke er under tvang, men har herredømme over sin egen vilje og i sitt hjerte har bestemt seg til å la kjæresten forbli jomfru, han gjør vel i det. Så gjør altså den rett som gifter seg med kjæresten sin, og den som ikke gifter seg, gjør bedre.

1. Korinter 7,36-38

Paulus var ikke gift. I versene før argumenterte han med at de som er gift, er opptatt av å glede hverandre og at de som ikke er gift, har større mulighet til å konsentrere seg om å glede Gud. Derfor anbefalte han andre å ikke gifte seg.

Jeg er glad jeg ikke var gift med Paulus eller andre i hans situasjon. Han reiste rundt for å forkynne evangeliet. Han hadde ikke hatt tid til meg og eventuelle barn. Det hadde vært et vanskelig langdistanseforhold uten telefon eller internett. Jeg kunne selvsagt blitt med ham rundt, men sannsynligvis ville han slitt mellom å prioritere mellom oppgaven og meg slik at jeg bare ville vært i veien. Misjonering den gangen var nemlig noe helt annet enn den type misjonering som misjonærpar gjerne gjør i dag.

Paulus levde i en tid da evangeliet ble spredd mye og det var behov for menn (og kvinner) som var villige til å satse alt på oppgaven. Og jeg er glad mange tok på seg den oppgaven. Samtidig passer ikke den livsstilen for alle. Og Paulus fordømte heller ikke de som «kommer inn i et usømmelig forhold til kjæresten sin fordi han er i sin fulle kraft» (hva nå enn det betyr). Han poengterte at de ikke syndet og skulle få gifte seg.

Ekteskapet er verdifullt

La ekteskapet holdes i ære av alle, og la ektesengen bevares ren. For Gud vil dømme dem som driver hor eller bryter ekteskapet.

Hebreerne 13,4

Det greske ordet for å «holde i ære», τίμιος (timios), er «ha anerkjent verdi i betrakterens øyne». Ekteskapet er verdifullt og må anerkjennes som verdifullt. Og nettopp fordi det er verdifullt tar vi vare på det.

Det greske ordet for å «drive hor», πόρνος (pornos), brukes om en mann som leier ut kroppen sin til andres tilfredsstillelse (mannlig prostituert) og mer generelt om en som har ulovlig samleie. Det greske ordet for å «bryte ekteskapet», μοιχός (moikos), er at en mann har sex med en gift kvinne.

Jeg liker at ekteskapet skal sees på som verdifullt og tas vare på. Det synes jeg er et fantastisk godt råd. Utroskap kommer det svært sjeldent noe godt ut av. Dette verset brukes av mange som argument mot sex før ekteskapet. I mine øyne er dette gode råd til gifte og handler ikke om sex før ekteskapet.

Hor = synd mot sin egen kropp

Hold dere langt borte fra hor! All synd som et menneske gjør, er utenfor kroppen. Men den som driver hor, synder mot sin egen kropp.

1. Korinterne 6,18

Det greske ordet som er brukt her for synd, ἁμάρτημα (hamartéma), fokuserer på følgene av det som gjøres. Ordet for hor, πορνεία (porneia), står for å selge eller gi slipp på sin egen seksualitet, samt promiskuitet, dvs. fullstendig seksuell løssluppenhet, det at man ikke følger noen normer for hvem man skal ha sex med1Kilde: Wikipedia

Igjen, jeg ser ikke at dette verset handler om at par må vente med sex til de er gift, men heller en advarsel mot å ha sex med alle og enhver slik at du mister eierskap over egen kropp. Det er du som eier din seksualitet og bestemmer over din egen kropp. Fullstendig seksuell løssluppenhet kan få følger du ikke har lyst på.

Merk forresten at i Bibelen brukes ordet hor både om seksuell utroskap og som bilde på åndelig utroskap (f.eks. å tjene andre guder eller bryte regler gitt av Gud). Når jeg lover å være lojal, men bryter tilliten, ja, da er det en form for «hor». Og det får følger jeg ikke ønsker. Er jeg utro mot mannen min, får det følger både for meg, ham og den jeg har sex med. Det samme skjer når jeg går mot Guds vilje. Og når handlinger får slike negative følger, kaller vi det synd.

Noen ord til dere som føler skam

Mange har forskjellige negative opplevelser knyttet til sex. Kanskje de var fulle, har gjort noe de angret på, hadde sex før de var klare, ble med på noe de ikke egentlig ønsket, var blendet av forelskelse/begjær eller noe helt annet. Og kanskje du sitter med en vond følelse etterpå. Uansett hva det er, så håper jeg dere ikke lar fortiden prege fremtiden mer enn den må. Få hjelp, hvis dere trenger det!

Hvis dere bestemte dere for å vente til ekteskapet, men feilet fordi det ble for vanskelig og føler dere skamfulle, så vær så snill: Kast den skamfølelsen over bord. Den tjener ikke til noe godt. Det kan være godt og smart å vente, men å ha dårlig samvittighet i årevis bare fordi man ikke klarte det, er ikke Bibelsk i mine øyne.

Når mine barn tror de har gjort noe feil, liker jeg at de kommer til meg, forteller hva de har gjort og blir ferdig med det. Jeg nekter å tro at Gud vil vi skal føle skam resten av livet i stedet for å komme til Ham og legge det i Hans hender.

Konklusjon

Jeg har ikke funnet noe vers i Bibelen som direkte forbyr sex før ekteskap, men jeg har funnet mange som forbyr utroskap og noen som antyder at ekteskapet begynte når paret hadde sex. Sex er noe intimt og nært to personer deler. Ekteskapet er verdifullt. Derfor er det lurt å beskytte det.

Sex kan være mye mer enn teknikk. Sex er også å knytte en intim forbindelse til en annen person.

Å vente med sex ga forholdet vårt tid til å utvikle seg til vi begge var klare. Om et par velger å ikke vente til de er gift, så vil jeg likevel sterkt anbefale å vente til både de selv og forholdet er klart. Og ikke la seg presse inn i noe før man selv ønsker det.

Jeg ber dere, Jerusalems døtre,
ved gasellene eller ved hindene på marken:
Uro ikke kjærligheten! Vekk den ikke før den selv vil!

Høysangen 2,7

• • • • •

Flere innlegg fra samme serie

Kan jeg som kristen, ha analsex?

Både han og hun har mange nerver i anus. Særlig rett ved inngangen. Derfor er det egentlig ikke så merkelig...
Les mer

Kan jeg som kristen, like BDSM?

Kristen og BDSM i samme setning? Det er kanskje ikke hver dag du ser. Og jeg må ærlig innrømme at...
Les mer

Kan jeg som kristen, forsvare homofili?

Jeg er heterofil. Og veldig glad for det. Det gjør livet mitt enklere. Homofile har møtt urettferdig mye motgang opp...
Les mer

Kan jeg som kristen, stille kritiske spørsmål til Bibelen?

Ja, absolutt! Det synes jeg er lurt. Bibelen har tross alt overlevd noen år, så den bør tåle mine kritiske...
Les mer

Kan jeg som kristen, onanere?

Ja. Hvorfor skulle vi ikke det? Den eneste som kan avgjøre om du skal masturbere, er deg selv. Det er...
Les mer

Kan jeg som kristen, ha oralsex?

Ja. Og jeg elsker det. (mer…)
Les mer

Kan jeg som kristen, ha sex før ekteskap?

Jeg er vokst opp i et konservativt kristent miljø der idealet var å vente med sex til man ble gift....
Les mer

Kan jeg som kristen, drikke alkohol?

I noen kristne miljøer er det vanlig å være avhold. Andre mener alkohol er helt greit. Noen mener det er...
Les mer

Les gjerne innledningen til serien: Hva har jeg lov til som kristen?

• • • • 💜 • • • •

4 kommentarer til «Kan jeg som kristen, ha sex før ekteskap?»

 1. Jeg har landet på, tror jeg, at Bibelen anbefaler at sex skal høre til ekteskapet. Hva gjelder verset fra skapelsesberetningen, har jeg mange ganger hørt det knyttet opp mot sex, og jeg ser ikke som en unaturlig tolkning. Å være én kropp, anser jeg også som fysisk. Men det kan uansett tolkes som at sex også skal være en del av et ekteskap.

  «Om noen mener at han kommer inn i et usømmelig forhold til kjæresten sin fordi han er i sin fulle kraft, og det må så være, da skal han gjøre som han vil: La dem gifte seg, han synder ikke med det.»

  Dette verset tolker jeg også som at det handler om seksualitet – at man kommer inn i et usømmelig forhold til sin kjæreste – og at man i et slikt tilfelle skal gifte seg. Slik jeg tolker versene fra det gamle testamentet, var det ved sex at ekteskapet ble inngått.

  Slik jeg ser det, er det godt å kun ha én partner, og at det var slik Gud hadde ment det. Det gir gode rammer for eventuelle barn som måtte komme ut av forholdet, og det beskytter oss i noe av det mest sårbare og vakre i livet. Samtidig tror jeg vi skal være svært forsiktige med å dømme noen. Jeg tror også på en Gud som ser til hjertet, og ser våre intensjoner – intensjonen om å bli hos vår partner, selv om man ikke har inngått den juridiske forpliktelsen.

  1. Tusen takk for dine innspill!

   Egentlig tror jeg du og jeg er ganske enige. Jeg tror også at Bibelen anbefaler at sex hører med til ekteskapet. Det er en del av den «bli-ett»-pakken, tror jeg. Litt usikker på om det kom tydelig frem i innlegget – jeg var kanskje litt for opptatt av å vise at Bibelen er mer nyansert enn «Du skal ikke ha sex før ekteskapet!» Og som du skriver, vår jobb er uansett ikke å dømme. Heldigvis.

   1. Tar del i diskusjonen jeg også..

    Kan nok være enig med deg at det kan virke som om samkvem kunne forekomme før bryllupet (slik som med Isak og Rebekka), uten at det var regnet galt. Men det var nok allikevel en slags ritual/seremoni som ble foretatt med et visst mål for øye (ekteskap). Sånn sett kan man på en måte forsvare at sex før ekteskapet ikke er synd (galt).

    Vedrørende det du nevner i fra 2. Mosebok 22, 16-17, («forføring») synes jeg det kan virke som det fulgte et vist «ansvar» med å gå inn til en kvinne (og ha sex). Faren for å bli gravid var stor. Det å havne som enslig (uten at mannen tok ansvar), kunne tenkes å være lite gunstig på den tiden (uten barnetrygd og bidrag). Sunn fornuft gjorde det slik at man «måtte stå til ansvar for handlingen», – altså trygge den svake part (betale omkostningene). På den tid var kanskje det å sikre døtrene en trygg og god framtid, vel så viktig som ære. Og da var kanskje farens nei til giftemål med en tilfeldig «rundbrenner» lurt. Som nomadefolk var de sikkert avhengige av en viss trygghet. Ekteskap på den tiden handlet gjerne om et arbeidsfellesskap for å overleve, i motsetning til nå, da følelser ofte er mer sentrale for å kunne regne seg som lykkelig.

    Historien om Jakob er jo en gripende historie om utholdenhet og kjærlighet (kan forstå at du ble provosert av Laban). Festen var nok iscenesatt av far (og mor) for å sikre avkom, eller sikre at den eldste datteren endelig skulle bli bortgiftet? Men også her kan det forstås at samleie var en slags innvielse til ekteskapet. På den tiden var brudene sikkert godt tildekket. Så da forstår man at Jakob hadde et problem.

    I forhold til Paulus ord i 1. Korinter 7, 36-38, tolker jeg det slik at Paulus ville si at det ikke var synd å gifte seg, og forlate tanken om heltids engasjement som misjonær i sølibat. Paulus forstod trolig at denne karen (grekeren) heller burde gifte seg, enn å være ustabil i tjenesten. Da var det bedre at han giftet seg og fikk utløp for begjæret sammen med kjæresten. Det er altfor mange eksempler på at munker, prester burde ha tatt signalet fra Paulus og giftet seg, framfor å ha en usunn seksuell adferd under sin tjeneste.

    Synd blir jo omtalt som å «bomme på målet». Jeg tror at Gud vil det beste for oss. Jeg mener de punktene du listet opp vedrørende å vente med sex til bryllupsnatten, viser de mange positive sidene ved det å vente. Det å vente på en «gave» gir jo god spenning, og lite å tape. Jeg tror det er lite å hente på å utforske/ eller la seg bli utforsket av flere partnere. Det å gå opp den «seksuelle veien» sammen er vakkert. Trolig er faren som sjalusi (og sykdom) større ved flere partnere. Dessuten tror jeg det er vanskelig å finne ut om man «seksuelt passer sammen», ved kortvarige forhold/dater. De fleste opplever seksuell differanse etter mange år sammen, og da er man jo like langt.. Er man derimot god på kommunikasjon (og kjærlighetsspråk) kan langvarige forhold være nøkkelen til å ha et godt å seksuelt forhold hele livet.

    Min konklusjon er at det beste er å vente med sex til ekteskapet (selv om jeg ikke gjorde det). Sex før ekteskapet er nødvendigvis ikke synd, men at det følger et «ansvar» med å ha sex med hverandre. For eksempel ved graviditet. Jeg har lite sans for at både kvinner og menn blir betraktet som sexobjekter og brukes som prøvekaniner. Jeg synes det er trist at noen har sex på grunn av gruppepress, eller for å tilfredsstille andres ønsker. Jeg mener intime følelser er noe man skal dele sammen med noen man ønsker å ha et livslangt kjærlighets forhold til. Allikevel vil ikke alltid oppskriften på et lykkelig samliv, nødvendigvis være å vente med sex til ekteskapet (dessverre mange eksempler på). Til det er samarbeidet mellom to kanskje svært ulike personer for sammensatt og utfordrende. Det kreves et helt liv for å læres, og kanskje mislyktes man.

    Jeg synes det er fint og ha som utgangspunkt i disse vanskelig spørsmål den gylne regel (som også blir kalt gjensidighetsprinsippet) «Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem. For dette er loven og profetene i en sum.» (Matteus, 7.12)

    1. Her var det mange gode poeng! Takk. 👍

     Jeg tror du har et godt poeng i at det følger ansvar med å ha sex. Særlig den gang. De hadde jo ikke prevensjon. Det kan tenkes de brukte «trygge perioder», men vet ikke hvor utbredt det var. (Jeg synes det er litt interessant at da David så Batseba bade, så fortelles det hvor hun var i syklusen sin.)

     På meg virker det som om de ble ett/gift når de hadde sex (dersom det var avtalt), men verset i 2. Mosebok påpeker at man ikke MÅ gifte seg hvis man har hatt sex sammen. Jeg vet noen kristne, unge par har følt det sånn. 😔

     Jeg liker veldig godt konklusjonen din!

Legg gjerne igjen en kommentar

Vi har alle noe å lære av hverandre Obligatoriske felt er merket med *